Actualité

Ramassage de vêtements / Kleidersammlung

​Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché


RAMASSAGE DE

VÊTEMENTSTEXTILE ET SOULIERS DE TOUS GENRES


GROUSS KLEEDERSAMMLUNG

ALL ZORT VUN TEXTILIEN A SCHUNG
Ne pas sortir les sacs la veille

A partir de 8 heures du matin

Tous les vêtements seront réutilisés 

MERCI DE VOTRE AIDE


Net schon owes Tuuten eraussetzen

Vun 8 Auer mueres un

All Kleeder gin ërem verwäert

MERCI FIR ÄR HELLEF

Info:RAMASSAGE DE VÊTEMENTS