Dernière modification : 14 September 2020 à 15:05

Maison Relais

 KaBeMeWa:


Coordinatrice générale: Mme Rachel Kauffmann


 

Kuebekescht Mertert & Annexe

 

8, rue du Parc

8a, rue du Parc 

 

L-6684 Mertert


Contact:

Chargée de direction:


Mme SCHRAUF Jessica

Tél: 26 71 44 24

Fax: 26 71 44 84


Agréments gouvernementaux

MR 358 & SEAS20150024


 

 

Papageieninsel:


16a Val Fleuri

L-6618 Wasserbillig


Agrément gouvernemental:

SEAS 20170121


Coordinatrice générale & Chargée de direction Cycle 1:

Mme Rachel KAUFFMANN


Tel.: 26 74 15 803

Fax.: 26 74 15 850


Chargée de direction Cycles 2-4:

Mme Michèle MERSCH


Tel.: 26 74 15 916

Fax.: 26 74 15 950


 

 Spatzennascht Waasserbëlleg:

Contact:

Mme Amandine PASQUASY30 rue Bocksberg

L - 6614 Wasserbillig

Tél: 74 84 66

Fax: 74 84 66-30


Agrément gouvernemental:

MR320


​Cantine - Menus


Menu Woche vom 14.09.-18.09.2020

Menu Woche vom 21.09.-25.09.2020

 

 

 

 

Nein
Nein